Nu mă supun

Și mă supun, și am văzut lumina
un abur ca un steag străbun,
și a căzut în noi lumina
ce ne-a născut.

Păstrăm în fălci o teamă nouă
venită, încercarea unui zbor,
eram o pasăre chiar nouă
apoi am ajuns Cocor.

Istoria este o ștampilă
prin care noi atingem începutul,
aproape departe, dincolo de gânduri
toporul împarte bradul iar de scânduri.

Anunțuri
Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Luna Martie

Cu patimă vifornică zăpada se așează

pământul este alb, vibrează

abluțiunea se adună la zenit

un spațiu alb și-ncremenit.
Ciocanul vântului deșiră unda verde

copacii se apleacă, este lege,

și păsărelele se ascund în cuibul lor de frig

feriga iar s-a despletit.
O lună Martie sinistră și fugară

liniștea se cerne prin sfială,

mă întreb și aduc un imn, ei Lunii

unde a fost la împărțitul lumii.
Hai soare iar, hai Vino…

să încălzești viața, tu alino.

Și rotește globul rotitor

spre începutul unui zbor

de dincolo de geruri care

au renăscut peste hotare.

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Nu-i nimic

         

Infinitul s-a grăbit și în dar

privește necunoscutul ca fiind tâlhar,

adaugând în ecuație gard

care se adeverește a fi spart.
Dar cum să facem dintr-o măreție

ceoplită cu daltă de piatră,

o palidă dar luminoasă glie

cu ochiul de iarbă?
Vai, necuprinsule pitic

solie spartă și speriată,

din măreție în nimic

cu ochiul de piatră!
Cuvintele se scurg în snopi de aur

nu găsim prin infinit sfârșit,

acolo tot cioplește un faur

miresmele de început finit.
Râd și în barbă parcă zic:

Nu-i nimic…!

Anunțuri
Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Vreau pace

Și totuși nebunul se foiește

și orbul țipă spre zenit,

există oare școala păcii

să născocească infinit?
Se nasc dorințe, se nasc invidii,

globul rotitor a ruginit

apar speranțele și omul

se lasă prins și amăgit.
O baltă de margini se cerne

lumina se spală în primăveri,

dar omul, atomul și Domnul

privește în spice înspre ieri.
Sosesc negustori de iluzii

omul poem, omul suprem a obosit,

adună cu trudă o pâine

poemul vieții a murit.
Dacă nu ar fi iubire 

iubire dacă nu ar fi,

ne-am pierde în nemărginire

și sigur specia ar muri.
La ora de sinceritate 

liniștea se simte în chemări,

calul paște iarba care

aduce verde pe cărări.
Pe piatra seacă, piatra de-ncercare

Un rest din zbor se frânge, luna.

Ascult tăcut de la fereastră

Și strig, vreau pace-ntruna.

Anunțuri
Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Apoi minunea trece

Floarea înălțată pe zid

umbra se coboară în două,

peste o picătură de frig

vernal ca o picătură de rouă.
Se adună esențele toate

echinocțiul de primăvară s-a scurs,

peste un spațiu, ce poate,

după soare a plâns.
Suntem în hora florilor, frumosul,

a înverzit peste câmp,

pădurea răbdătoare cu vântul

vorbește cu verdele sfânt.
Frumosul mă doare și ochiul

umezit prin poeni,

se înfioară la gândul

frumosului dintre veri.
Păstorii vor dansa pe câmpuri

cu bucuria zilelor ce vin,

mioarele au desenat pământul

cu lapte și vin.
Miracol și magie este lumea, da,

prin care trec și flori eu voi culege

așa e scris, frumosul ca un dar

apoi minunea trece…!

Anunțuri
Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Un miracol

Deasupra cântecelor mele stă un zeu
și în genunchi mă așez și spun, mă iartă,
dincolo de anotimp eu tot iubesc o fată
și nu mă bate cu pietre, nu mă alunga
eu am dorint, dorința mea,
de a supraviețui prin cantec
la masa pețitorilor din pântec,
peste acest univers ca o bulă de viață
ascuns într-un bidon cu apă.
Eu plebeul întors de la zeu, ce îi mai spunem Dumnezeu.

Un om străin prin geana zilei ce a pornit și strigă:
mă iartă, tu, iubito, am pășit…
într-un miracol despletit!
Apoi te acoper cu un sărut curat
atunci când drumul s-a curbat
spre un infinit de gând
prin miracolul de început.

Anunțuri
Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Noaptea unui tâlc

Ce să aștept…
când timpul s-a risipit printre aripile unui zbor,
mirosul de viață se năruie prin secunda din nor.
Amintirea unei tristeți și astăzi mă plânge
așa cum am cunoscut o mirare
transformată-n așteptare,
sau visul care s-a rupt într-o depărtare.

Unde sa caut adevărul când mă mint,
tristețile s-au schimbat între ele
așa cum minciuna resetează adevarul
colindând la stele.
Eu sunt o clipă, am spus.
Apoi am tăcut in noaptea unui tâlc.

Anunțuri
Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu